Khoá học

Ethereum DApp Development

Tự tin làm bất kỳ DApp nào cho các blockchain tương thích Ethereum

Trao đổi: Email - Telegram


Đầu ra là 1 DApp hoàn thiện

 • Chủ đề của DApp theo đề xuất của học viên (mạng xã hội, chat app, game, v.v.)
 • Hệ thống smart contract viết bằng Solidity
 • Có phát hành token riêng
 • Tích hợp uPort để quản lý danh tính
 • Tích hợp IPFS để lưu photo
 • Client tích hợp MetaMask, Web3 JS
 • Phát triển, debug, và test bằng Truffle và Ganache

Sau khoá học bạn sẽ

 • Hiểu bản chất, cơ chế hoạt động, xu hướng sắp tới của blockchain
 • Nắm được ưu điểm, bất cập, các ứng dụng phù hợp với blockchain
 • Tự tin viết smart contract bằng Solidity
 • Thực hành Web3 JS, tích hợp IPFS, uPort
 • Thạo tool: MetaMask, EthFiddle, Remix, Truffle, Ganache
 • Có kiến thức về coding an toàn và tối ưu phí giao dịch
 • Có trải nghiệm để cân nhắc mức độ áp dụng blockchain hợp lý
 • Có căn bản để tự tìm hiểu khi gặp vấn đề ngoài những thứ đã học
 • Tự tin thảo luận giải pháp cho bài toán mới

Dĩ nhiên, bạn phải rèn luyện và làm thêm nhiều dự án thực để rèn sắc kỹ năng của mình. Các giảng viên của Trada Academy luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi và đồng hành trong suốt quãng thời gian sau này.

Giảng viên

Thi măng cụt

Founder of Trada Tech, former manager and blockchain trainer of Kyber Network.

Andrew Nguyen

Technical Manager of Kyber Network, technical lead of KyberSwap.

Andy Nguyen

Co-founder and Blockchain lead of Sotatek.

Học phí

 • 10 triệu/học viên
 • Giảm 10% nếu đăng kí trước 1 tuần
 • Giảm thêm 20% cho công ty hoặc nhóm từ 3 người trở lên
 • Lớp riêng cho công ty: 50 triệu/lớp (tối đa 10 người)

Yêu cầu với học viên

 • Đã lập trình tự tin với 1 ngôn ngữ/công nghệ bất kì
 • Có hứng thú học về blockchain
 • Có thái độ học tập nghiêm túc

Học viên cần đi học đều và hỏi nhiều. Làm bài tập về nhà. Khoá học ít dùng slide mà dựa vào giảng giải trực tiếp và live code, nên bạn cần tham gia sâu vào quá trình học chứ không trông đợi đọc slide.

Lịch học cụ thể

Học trong 10 buổi, từ 7pm~9pm hoặc cuối tuần (tuỳ khoá).

Buổi 1: Lý thuyết Blockchain và Ethereum

 • Tại sao cần blockchain
 • Nó hoạt động thế nào
 • Ưu nhược điểm
 • Use cases
 • Các vấn đề cần giải quyết
 • Cơ chế hoạt động của Ethereum

Buổi 2: Live code & Thực hành

 • Tạo 1 blockchain từ đầu bằng JavaScript

Buổi 3: Solidity cơ bản - thực hành trên EthFiddle

 • Contract
 • Types and Variables
 • Struct & Array
 • Function
 • Modifier
 • Control flow
 • Tương tác: tạo 1 Zombie!

Buổi 4: Remix & Web3 JS

 • Tạo, debug, và test contract bằng Remix
 • Dùng Web3 JS để tương tác với contract vừa tạo

Buổi 5: Truffle và Zeppelin

 • Cài đặt và sử dụng Truffle
 • Giới thiệu về các thư viện Zeppelin
 • Tạo 1 token contract

Buổi 6: Token sale

 • Tạo token sale contract bằng truffle
 • Viết front-end token sale dùng Web3 JS

Buổi 7: Làm dự án phần 1

 • Chia team
 • Bầu chọn sản phẩm sẽ làm
 • Làm sản phẩm buổi 1

Buổi 8: Làm dự án phần 2

 • Các bài học về security
 • Làm sản phẩm buổi 2

Buổi 9: Làm dự án phần 3

 • Các tips về tiết kiệm gas
 • Làm sản phẩm buổi 3

Buổi 10: Hoàn thiện sản phẩm

 • Review hoàn thiện sản phẩm
 • Trình bày và đánh giá

Đăng kí

Trao đổi: Email - Telegram