Khoá học

Khoá blockchain thiết kế riêng theo yêu cầu của công ty

Trao đổi: Email - Telegram

Trada Academy cung cấp khoá học thiết kế riêng theo yêu cầu của công ty. Chẳng hạn, công ty bạn đang có 1 yêu cầu từ khách hàng làm 1 hệ thống DApp hoặc blockchain có các chức năng riêng, chúng tôi có thể thiết kế khoá học xoay quanh yêu cầu đó.

Chúng tôi chỉ tổ chức khoá học nếu thấy rằng có thể giúp được công ty bạn. Các yêu cầu đặc biệt mà Trada Tech chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ không nhận tổ chức lớp.