Các khoá học hiệu quả khác biệt

Trada Academy tập trung vào chất lượng và trách nhiệm tới từng học viên. Hiểu bản chất vấn đề, tự làm được việc, tự tin đưa ra giải pháp.

Ethereum DApp

Lập trình DApp cho Ethereum với Solidity, web3 JS, Truffle Suite, IPFS.

Golang Blockchain

Tạo 1 blockchain từ đầu bằng Golang, đồng thuận bằng PoW, hỗ trợ smart contract.

Theo yêu cầu

Đào tạo lập trình viên, sales, quản lý về blockchain theo yêu cầu riêng.

Tại sao học ở Trada Academy có hiệu quả khác biệt?

Không dựa vào các clip gây buồn ngủ bằng tiếng nước ngoài. Không sử dụng các giảng viên "đa năng" chưa thực sự làm blockchain. Không khí ở các lớp học Trada Academy rất khác biệt.

  • Tập trung, tương tác, cùng live code với sự tham gia của từng học viên
  • Giảng viên tận tâm, có kinh nghiệm làm thực ở các dự án blockchain đa dạng
  • Lớp tối đa 10 người, quan tâm tới từng học viên, làm được mới thôi
  • Có sản phẩm tự làm trong khoá học, chủ đề do học viên tự chọn!
  • Trách nhiệm với học viên cả sau khoá học. Học viên có thể hỏi các vấn đề dự án riêng

Top giảng viên

Thi măng cụt

Founder of Trada Tech, former manager and blockchain trainer of Kyber Network.

Andrew Nguyen

Technical Manager of Kyber Network, technical lead of KyberSwap.

Andy Nguyen

Co-founder and Blockchain lead of Sotatek.

Học viên nói gì?

Bài giảng rất hay và súc tích. Truyền lửa đam mê cho học sinh. Highly recommend!!!
Nguyễn Thế Anh
Nguyễn Thế Anh - sống tại Úc

Giảng viên rất nhiệt tình và tâm huyết. Live code giải thích bằng ví dụ rất dễ hình dung. Nếu đã có căn bản và học ngiêm túc thì rất hiệu quả.
Tăng Văn Tài
Tăng Văn Tài- CTO Hachinet