Bạn đang muốn ứng dụng blockchain nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

Không có gì phải lo. Chúng tôi có thể giúp.

Cho dù là bạn muốn tạo ra 1 blockchain mới hay chỉ muốn ứng dụng 1 blockchain đã có. Dù trong 1 lĩnh vực cụ thể, hay là cung cấp 1 nền tảng tổng quát. Cứ gọi cho chúng tôi.

  1. Hiểu rõ bản chất blockchain có thể ứng dụng vào lĩnh vực của bạn như thế nào
  2. Cùng thảo luận và chấp bút các paper và high-level design
  3. Viết bài blog (Anh/Việt) chất lượng cao giải thích dự án của bạn cho cộng đồng dễ hiểu
  4. Giới thiệu các đơn vị có năng lực có thể đảm đương các công việc liên quan tiếp theo

Liên hệ: